dijkpaal


Eigenschappen

Label (nl)dijkpaal
Definitie (nl)een markant punt op de waterkering of op het strand dat dient als referentiepunt voor afstandsaanduidingen.
Toelichting (nl)Bij afstandsaanduidingen op een waterkering wordt veelal de dijkpaal als referentiepunt gehanteerd - bij dergelijke relatieve afstandsaanduidingen wordt de afstand uitgedrukt in meters ten opzichte van de dichtst bij staande dijkpaal in plaats van ten opzichte van het nulpunt van de waterkering.
In AquoJa

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dijkpaalBreder
dijkpaalBron van
dijkpaalGerelateerd
dijkpaalIs bron voor
dijkpaalLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
referentiepunt (Begrip)Gerelateerddijkpaal
Rdf.jpg