wateroverlast


Eigenschappen

Label (nl)wateroverlast
Definitie (nl)de verzamelterm voor schade, ongemak en ontreddering door hoge waterstanden ten gevolge van overvloedige neerslag en/of onvoldoende ontwatering.
Toelichting (nl)het gaat hierbij niet om overstromingen als gevolg van bijvoorbeeld een dijkdoorbraak.
Publieksvriendelijke toelichtingsituaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-076d4071-1716-4dae-aff3-a5d02035b032
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wateroverlastAfwijkende bron publieksvriendelijke toelichting
wateroverlastBron van
wateroverlastIs bron voor
wateroverlastLid van collectie
wateroverlastVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
wateropgave wateroverlast (Begrip)Gerelateerdwateroverlast
Rdf.jpg