Onderhoudslegger 2024

Eigenschappen

Label (nl)Onderhoudslegger 2024
Datum vaststelling2023-12-20
Vastgesteld doorAlgemeen Bestuur
CVDRhttps://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR710026/1

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
onderhoudslegger (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudslegger 2024
ondersteunend kunstwerk (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudslegger 2024
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudslegger 2024
primaire waterkering (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudslegger 2024
waterkering (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudslegger 2024
waterschapsverordening (Begrip)Vastgesteld inOnderhoudslegger 2024

Volledige titel: Onderhoudslegger primaire en regionale waterkeringen en oppervlaktewateren 2024