overgedimensioneerde waterkering


Eigenschappen

Label (nl)overgedimensioneerde waterkering
Definitie (nl)een waterkering waarbij geen sprake is van een binnentalud, omdat het achterliggende land over grote afstand op of boven het maatgevende boezempeil ligt.
In AquoNee
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
overgedimensioneerde waterkeringBreder
overgedimensioneerde waterkeringLid van collectie
overgedimensioneerde waterkeringVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg