binnentalud


Eigenschappen

Label (nl)binnentalud
Definitie (nl)het hellend vlak van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijk.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-3becedd7-f868-4457-8691-a9edd2589baf
Statusvastgesteld
Afbeelding vanBegrippen waterkering.png

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
binnentaludBron van
binnentaludLid van collectie
binnentaludVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg