zone waterstaatswerk


Eigenschappen

Label (nl)zone waterstaatswerk
Definitie (nl)deel van de waterkering dat als zodanig in de legger is aangegeven. In de zone waterstaatwerk gelden beperkingen ten aanzien van het gebruik.
Toelichting (nl)de zone waterstaatswerk omvat de gehele waterkering inclusief de binnen- en buitendijkse zones die van belang zijn om de waterkerende functie van de waterkering te waarborgen.

NB: de wet heeft het mogelijk over waterstaatswerkzone.
In AquoNee
Statusvastgesteld
Afbeelding vanVier varianten van een waterkering waarbij telkens de zone waterstaatswerk is aangegeven

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zone waterstaatswerkGerelateerd
zone waterstaatswerkIs bron voor
zone waterstaatswerkLid van collectie
zone waterstaatswerkVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterkering (Begrip)Gerelateerdzone waterstaatswerk
Rdf.jpg