NEN 6646

Eigenschappen

Label (nl)NEN 6646
Definitie (nl)NEN 6646/C1:2015 nl - Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat
Toelichting (nl)Dit document bevat correcties op NEN 6646:2015.
Exacte overeenkomsthttps://www.nen.nl/nen-6646-c1-2015-nl-212866
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Id-165c4300-1056-abbf-bd83-2ef7b1783a1fIs bron voor
Id-165c4300-1056-abbf-bd83-2ef7b1783a1fVastgesteld in