watervoerend pakket


Eigenschappen

Label (nl)watervoerend pakket
Definitie (nl)een geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt.
Toelichting (nl)in vergunningen voor grondwateronttrekkingen bepaalt de provincie in welk watervoerend pakket de onttrekking mag plaatsvinden. Bij de toedeling van onttrekkingen over de verschillende pakketten speelt het beoogde gebruiksdoel van het water een belangrijke rol. Onttrekkingen ten behoeve van beregening of koude- en warmte-opslagsystemen worden bij voorkeur in ondiepe watervoerende pakketten gesitueerd, terwijl waterwinning voor drinkwater of de voedings- en genotmiddelenindustrie in de dieper gelegen watervoerende pakketten plaatsvindt. Reden is dat de verontreiniging vanaf het maaiveld komt, waardoor de diepe watervoerende pakketten minder risico lopen op verontreiniging dan de ondiepe.
Synoniem (nl)Aquifer
AfkortingWVP
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-84b85e99-892f-4121-98f5-53cd59dfab45
Statusvastgesteld
Afbeelding vanEen doorsnede van de bodem waarin verschillende lagen van gesteente en grondwater worden weergegeven. De donker blauwe laag is slecht waterdoorlatend. Hierboven ligt het eerste watervoerend pakket. Hieronder het tweede watervoerend pakket.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
watervoerend pakketBron van
watervoerend pakketIs bron voor
watervoerend pakketLid van collectie
watervoerend pakketVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
eerste watervoerend pakket (Begrip)Brederwatervoerend pakket
Rdf.jpg