grondwater


Eigenschappen

Label (nl)grondwater
Definitie (nl)water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met de bodem of ondergrond staat.
Toelichting (nl)water dat zich in een grondformatie bevindt en dat daaruit gewoonlijk kan worden gewonnen.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttp://wetgeving.omgevingswet.overheid.nl/wetgeving/id/concept/Grondwater
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldKeur 2020: water (met daarin aanwezige opgeloste stoffen) dat vrij onder het aardoppervlak voorkomt
Waterwet: water dat vrij onder het aardoppervlak voorkomt, met de daarin aanwezige stoffen;

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grondwaterBron van
grondwaterIs bron voor
grondwaterLid van collectie
grondwaterVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg

N.B. Aquo hanteert dezelfde definitie maar de hogere wetgeving is hier leidend.