hoogwatervoorziening


Eigenschappen

Label (nl)hoogwatervoorziening
Definitie (nl)een gebied rond bebouwing waarvan in het peilbesluit is aangegeven dat ten behoeve van de bescherming van de fundering het oppervlaktewaterpeil op een hoger peil wordt gehouden dan het omringende gebied.
Publieksvriendelijke toelichtingvoorzieningen die zorgen dat waterpeil rond bebouwing hoog blijft zodat funderingspalen niet gaan rotten.
In AquoNee
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hoogwatervoorzieningBron van
hoogwatervoorzieningIs bron voor
hoogwatervoorzieningLid van collectie
hoogwatervoorzieningVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
opmaling (Begrip)Gerelateerdhoogwatervoorziening
Rdf.jpg