waterbezwaarlijkheid


Eigenschappen

Label (nl)waterbezwaarlijkheid
Definitie (nl)de mate waarin er een kans is op nadelige effecten voor het aquatisch milieu.
Toelichting (nl)een hogere of grotere waterbezwaarlijkheid betekent een grotere kans op nadelige effecten. Nadelige effecten die kunnen optreden, zijn gebaseerd op intrinsieke stofeigenschappen als:

toxische effecten (acuut of chronisch), mutagene of carcinogene effecten, reprotoxische effecten of bio-accumulatie, het langdurig voorkomen van slecht afbreekbare stoffen in het aquatische milieu.

Om de waterbezwaarlijkheid te kunnen bepalen maken bevoegd gezag en initiatiefnemer gebruik van de Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM). De ABM kent 4 categorieën van aflopende waterbezwaarlijkheid: Z, A, B en C.
In AquoNee
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterbezwaarlijkheidBron van
waterbezwaarlijkheidIs bron voor
waterbezwaarlijkheidLid van collectie
waterbezwaarlijkheidVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg