NEN-norm


Eigenschappen

Label (nl)NEN-norm
Definitie (nl)een Nederlandse Norm waarin beschreven staat welke afspraken er zijn, of aan welke specificaties of criteria een product, dienst of methode moet voldoen.
Toelichting (nl)een NEN-norm geeft in principe de praktische invulling aan wat er in de wet staat geschreven. Het volgen van een NEN-norm is geen verplichting, maar het garandeert wel dat wordt voldaan aan de eisen welke de wet stelt. Website NEN: www.nen.nl
In AquoNee
Statusconcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
NEN-normBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpuntRdf.jpg