damwand


Eigenschappen

Label (nl)damwand
Definitie (nl)een verticale grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een rij losse de grond in gedreven wandelementen die door middel van een gronddichte en in sommige gevallen ook waterdichte messing-en-groefverbinding met elkaar zijn verbonden.
Toelichting (nl)damwanden worden in vele waterbouwkundige toepassingen gebruikt, hetzij permanent, hetzij tijdelijk: als kademuur langs een haven / als oeverbescherming langs een kanaal / als onderdeel van een dijk of andere waterkering / als wand van een bouwput of bouwkuip / als middel om bodemvervuiling te immobiliseren / als wand van een ondergrondse parkeergarage / als wand voor schuren, loodsen e.d. Bij een tijdelijke toepassing van een damwand, bijvoorbeeld bij een bouwput, wordt deze na voltooiing van het werk weer verwijderd. In andere gevallen is de damwand een permanent onderdeel van de constructie.
In AquoJa
Bijna overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-d21e4f25-7083-46e4-a850-9e83b71791a1
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
damwandBreder
  • Aquo: wandconstructie (Let op: pagina bestaat niet.)
  • Aquo: kwelscherm (Let op: pagina bestaat niet.)
  • Aquo: profielverdediging (Let op: pagina bestaat niet.)
damwandBron van
damwandVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg

N.B. Voor dit begrip heeft HDSR op 17/11/2022 een wijzigingsvoorstel bij Aquo ingediend onder nummer W-2211-0023.