inwonerequivalent


Eigenschappen

Label (nl)inwonerequivalent
Definitie (nl)een maat voor de belasting van het afvalwater met organische bestanddelen die een inwoner gemiddeld per dag produceert.
Toelichting (nl)in Nederland is één i.e. gelijk aan 54 gram BZV. De EU hanteert voor het zelfde begrip 60 gram BZV. Ook het afvalwater van bedrijven wordt in deze maat uitgedrukt. Voor bedrijfsafvalwater wordt in Nederland uitgegaan van 136 gram CZV per dag.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-ae1041c7-8a65-4975-9c02-0d2a500431d1
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
inwonerequivalentBron van
inwonerequivalentIs bron voor
inwonerequivalentLid van collectie
inwonerequivalentVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg