verdroging


Eigenschappen

Label (nl)verdroging
Definitie (nl)alle onbedoelde effecten als gevolg van daling van de grondwaterstand op bos, natuur en landschap, zowel als gevolg van vochttekort als van mineralisatie en verandering in de invloed van kwel en neerslag.
Toelichting (nl)een gebied wordt als verdroogd aangemerkt als aan dat gebied een natuurfunctie is toegekend en de grondwaterstand in het gebied onvoldoende hoog is, dan wel de kwel onvoldoende sterk om bescherming van de karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische waarden, waarop de functietoekenning is gebaseerd, te waarborgen. Een gebied met een natuurfunctie wordt ook als verdroogd aangemerkt als ter compensatie van een te lage grondwaterstand water van onvoldoende kwaliteit moet worden aangevoerd.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-a8ff6d7f-cff1-4bda-b469-c690b89c38b9
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verdrogingBron van
verdrogingGerelateerd
verdrogingIs bron voor
verdrogingLid van collectie
verdrogingVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
verdroging natuur (Begrip)Brederverdroging
Rdf.jpg