verdroging natuur


Eigenschappen

Label (nl)verdroging natuur
Definitie (nl)de situatie waarbij in een natuurgebied een afname van de hoeveelheid (grond)water of kwel is of de kwaliteit van het (ingelaten) water onvoldoende is voor de natuurwaarden.
In AquoJa
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verdroging natuurBreder
verdroging natuurBron van
verdroging natuurLid van collectie
verdroging natuurVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
verdroging (Begrip)Gerelateerdverdroging natuur


Rdf.jpg