Eigenschap:Semantictitle

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
Algemeen Bestuur  +
Algemene Wet Bestuursrecht  +
Assetteam Kunstwerken  +
Assetteam Watergangen  +
Assetteam Waterkeringen  +
B
Beheerregister  +
Beleidsnota peilbeheer 2019  +
C
CEMT-klasse  +
CMS  +
D
Dagelijks Bestuur  +
G
GHG  +
GHS  +
GLG  +
GLS  +
Gedeputeerde Staten  +
Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties  +
Geschiktheidskaart voor nieuwe woon- en werklocaties  +
H
HAS-kast  +
Hogere wetgeving  +
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden  +