Geschiktheidskaart voor nieuwe woon- en werklocaties


Eigenschappen

Label (nl)Geschiktheidskaart voor nieuwe woon- en werklocaties
Definitie (nl)een kaart die inzicht moet geven in de geschiktheid voor nieuwe woon- en werklocaties en is opgesteld door de Utrechtse waterpartners.
Toelichting (nl)De Utrechtse waterpartners zijn de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Rivierenland, Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, drinkwaterbedrijven Oasen, Vitens en Waternet en Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Met deze kaart willen deze partijen de dialoog aan met mede-overheden en gebiedspartijen over uitgangspunten en handelingsperspectieven voor ruimtelijke ontwikkelingen. De kaart is een adaptief document en zal door nieuwe inzichten en datasets die beschikbaar komen steeds verder worden verrijkt.
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/zoeken/@164927/geschiktheidskaart-nieuwe-woon/
In AquoNee
Afbeelding vanDe geschiktheidskaart Woon- en Werklocaties voor het grondgebied van de provincie Utrecht

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Geschiktheidskaart voor nieuwe woon- en werklocatiesBron van
Geschiktheidskaart voor nieuwe woon- en werklocatiesLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg