GLS


Eigenschappen

Label (nl)GLS
Definitie (nl)Gemiddeld Laagste Stijghoogte van grondwater in een dieper gelegen watervoerend pakket.
Toelichting (nl)de GLS kan statistisch berekend worden via de ondergrondgegevens aan de hand van beschikbare grondwatermonitoring in het Dinoloket.
In AquoNee
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
GLSBron van
GLSGerelateerd
GLSVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
GHG (Begrip)GerelateerdGLS
GHS (Begrip)GerelateerdGLS
GLG (Begrip)GerelateerdGLS


Rdf.jpg