Assetteam Waterkeringen

Overzichtstabel

Tabel met begrippen waarvan de begripverantwoordelijkheid (deels) ligt bij het Assetteam Waterkeringen

Eigenschappen

Label (nl)Assetteam Waterkeringen
Toelichting (nl)Het Assetteam Waterkeringen van de afdeling Waterbeheer.

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt