Assetteam Kunstwerken

Overzichtstabel

Tabel met begrippen waarvan de begripverantwoordelijkheid (deels) ligt bij het Assetteam Kunstwerken

Eigenschappen

Label (nl)Assetteam Kunstwerken
Toelichting (nl)Het Assetteam Kunstwerken van de afdeling Waterbeheer.

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt