Eigenschap:Datum vaststelling

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Datum
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Datum
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Datum waarop begrip is vastgesteld
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 9 pages using this property.
B
januari 25, 2020  +
K
oktober 7, 2020  +
L
oktober 7, 2020  +
november 15, 2011  +
O
december 20, 2023  +
december 20, 2023  +
W
december 20, 2023  +