Legger regionale waterkeringen 2020

Eigenschappen

Label (nl)Legger regionale waterkeringen 2020
Datum vaststelling2020-10-07
Vastgesteld doorAlgemeen bestuur
CVDRhttps://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR272999

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beschermingszone (Begrip)Vastgesteld inLegger regionale waterkeringen 2020
bijzondere waterkerende constructie (Begrip)Vastgesteld inLegger regionale waterkeringen 2020
regionale waterkering (Begrip)Vastgesteld inLegger regionale waterkeringen 2020
waterstaatswerk (Begrip)Vastgesteld inLegger regionale waterkeringen 2020
waterstaatswerkzone (Begrip)Vastgesteld inLegger regionale waterkeringen 2020