waterwetvergunning


Eigenschappen

Label (nl)waterwetvergunning
Definitie (nl)een vergunning nodig als iemand bepaalde in, op, boven, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of waterkering activiteiten wil ondernemen, of grondwater wil onttrekken of water wil infiltreren.
Publieksvriendelijke toelichtingu hebt een waterwetvergunning nodig als u in, op, boven, over of onder een oppervlaktewaterlichaam (watergang, vijver, rivier, kanaal, meer of zee) of waterkering activiteiten wilt ondernemen, of als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren.
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/regelen/vergunning-subsidies/melding-vergunning/
In AquoNee
Statusconcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterwetvergunningIs bron voor
waterwetvergunningLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg