waterbeheerprogramma


Eigenschappen

Label (nl)waterbeheerprogramma
Definitie (nl)een document waarin het waterschap beschrijft wat de de ambities en inzet zijn voor schoon en gezond water, duurzaamheid en een waterveilig en klimaatbestendig gebied, en hoe het daar samen met anderen aan wil werken.
Toelichting (nl)bekijk de digitale versie en de officiële versie op https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR675058/1
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/werk/waterbeheerprogramma/
In AquoNee
Statusconcept
Video van
Waterbeheerprogramma 2022 - 2027

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterbeheerprogrammaBron van
waterbeheerprogrammaGerelateerd
waterbeheerprogrammaLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterbeheerplan (Begrip)Gerelateerdwaterbeheerprogramma


Rdf.jpg