waterbeheerplan


Eigenschappen

Label (nl)waterbeheerplan
Definitie (nl)het beleidskader van het waterschap waarin voor zes jaar staat hoe het waterschap zorgt voor een duurzaam, schoon en veilig watersysteem.
Toelichting (nl)na het aflopen van het waterbeheerplan voor de periode 2016-2021 heeft het waterschap een waterbeheerprogramma opgesteld. Het oude waterbeheerplan, Waterkoers 2016-2021, is terug te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR466708/1.
In AquoNee
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterbeheerplanBron van
waterbeheerplanGerelateerd
waterbeheerplanLid van collectie
waterbeheerplanVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterbeheerprogramma (Begrip)Gerelateerdwaterbeheerplan


Rdf.jpg