voorkeursvolgorde


Eigenschappen

Label (nl)voorkeursvolgorde
Definitie (nl)de volgorde voor het omgaan met afvalwater zoals opgenomen in artikel 10.29a Wet milieubeheer. De volgorde van lozen van zeer licht en licht verontreinigd afvalwater die volgens dit artikel de voorkeur geniet, is: 1) hergebruik, 2) lozen op of in de bodem 3) lozen in een oppervlaktewater 4) lozen in een hemelwaterriool of 5) lozen in een vuilwaterriool.
In AquoNee
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
voorkeursvolgordeBron van
voorkeursvolgordeVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg