beheergebied


Eigenschappen

Label (nl)beheergebied
Definitie (nl)een gebied waarvoor geldt dat één organisatie dit beheert.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-0015d677-9bac-4547-9921-98271bd6fa8d
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldKeur 2020: het geografische gebied dat wordt beheerd door het waterschap, zoals aangewezen in het Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beheergebiedBron van
beheergebiedVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg