belangrijke tertiaire watergang


Eigenschappen

Label (nl)belangrijke tertiaire watergang
Definitie (nl)een tertiaire watergang die door het waterschap als belangrijk is aangemerkt.
Toelichting (nl)omdat een dergelijke watergang voor het waterschap belangrijk is, kan hier extra regelgeving gelden en kan het waterschap deze vaker controleren bij de schouw. Het waterschap legt in de Keur vast welke watergangen dit zijn.
Deze watergangen zijn onder andere weergegeven op kaart 11 van de Keur.
HDSR digitale kaarthttps://experience.arcgis.com/experience/8cd626966bd44fe19c5d04689a7c841e/ (kaart 11)
In AquoNee
Statusconcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
belangrijke tertiaire watergangBreder
belangrijke tertiaire watergangBron van
belangrijke tertiaire watergangLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg