complex


Eigenschappen

Label (nl)complex
Definitie (nl)een groep objecten op een fysieke locatie die gerealiseerd en in stand gehouden worden voor een of meerdere specifieke waterstaatkundige functies.
Toelichting (nl)dit begrip wordt gebruikt in het assetmanagement van het waterschap.
In AquoNee
Statusconcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
complexBron van
complexGerelateerd
complexLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
traject (Begrip)Gerelateerdcomplex


Rdf.jpg

Het waterschap hanteert de NEN 2767 methodiek in het assetmanagement van het watersysteembeheer (hiërarchisch onderscheid in objecten, elementen en bouwdelen) en voegt daarboven het niveau van traject en complex aan toe.