traject


Eigenschappen

Label (nl)traject
Definitie (nl)gekoppelde objecten die gerealiseerd en in stand gehouden worden voor een of meerdere specifieke waterstaatkundige functies.
Toelichting (nl)een traject kan gezien worden als een ‘lijn van objecten’, denk aan watergangen en waterkeringen. In een traject kan een complex liggen.
Dit begrip wordt gebruikt in het assetmanagement van het waterschap.
In AquoNee
Statusconcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
trajectBron van
trajectGerelateerd
trajectLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
complex (Begrip)Gerelateerdtraject


Rdf.jpg

Het waterschap hanteert de NEN 2767 methodiek in het assetmanagement van het watersysteembeheer (hiërarchisch onderscheid in objecten, elementen en bouwdelen) en voegt daarboven het niveau van traject en complex aan toe.