grondwatergevoelig natuurgebied


Eigenschappen

Label (nl)grondwatergevoelig natuurgebied
Definitie (nl)een natuurgebied dat door het waterschap als grondwatergevoelig is aangemerkt.
Toelichting (nl)in natuurgebieden, zoals Natura 2000-gebieden, kan een grondwateronttrekking verdroging veroorzaken. Om deze gebieden te beschermen kan in of in de nabijheid van deze gebieden extra regelgeving gelden, bijvoorbeeld voor een grondwateronttrekking. Het waterschap legt in de Keur vast welke gebieden dit zijn. Deze watergangen zijn onder andere weergegeven op kaart 18B van de Keur.
HDSR digitale kaarthttps://experience.arcgis.com/experience/8cd626966bd44fe19c5d04689a7c841e/ (kaart 18B)
In AquoNee
Statusconcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grondwatergevoelig natuurgebiedBron van
grondwatergevoelig natuurgebiedGerelateerd
grondwatergevoelig natuurgebiedLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg