Natura 2000


Eigenschappen

Label (nl)Natura 2000
Definitie (nl)een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de EU.
Toelichting (nl)Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het EU-beleid voor het behoud en herstel van de biodiversiteit. In de Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. De biodiversiteit staat in Europa al jaren onder druk. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in Nederland steeds meer van hetzelfde wordt. In 1979 is de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen bestaan uit twee delen: soortenbescherming en gebiedsbescherming. Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. Bron: https://www.natura2000.nl/
Synoniem (nl)N2000, Natura2000
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-35b6c4a2-5f45-414b-87d4-04d2dfdb64c6
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Natura 2000Bron van
Natura 2000Gerelateerd
Natura 2000Lid van collectie
Natura 2000Vastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
grondwatergevoelig natuurgebied (Begrip)GerelateerdNatura 2000


Rdf.jpg