visrecht


Eigenschappen

Label (nl)visrecht
Definitie (nl)het recht om te vissen.
Toelichting (nl)visrecht houdt het volgende in:
  • het te water brengen, te water hebben, het lichten of ophalen van vistuigen alsmede het op enigerlei andere wijze pogen om vis uit het water te bemachtigen;
  • het uitzetten en uitzaaien van vis.

Onder vis wordt verstaan: de 128 soorten vissoorten, schaal- en schelpdieren die door de Minister van EL&I zijn aangewezen.

Het visrecht is voorbehouden aan de visrechthebbende. Dit is:

  • de eigenaar van de grond onder het water;
  • de eigenaar van een heerlijk visrecht;
  • of degene die het visrecht huurt van de eigenaar.
HDSR digitale kaarthttps://geoweb.ad.hdsr.nl/WebViewer/index.html?viewer=HDSR
In AquoNee
Statusconcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpuntRdf.jpg