waterschapsomslag


Eigenschappen

Label (nl)waterschapsomslag
Definitie (nl)de belasting die het waterschap oplegt aan eigenaren van een gebouw of perceel grond.
Toelichting (nl)eigenaren van huizen of ander onroerend goed krijgen naast de ingezetenenomslag ook de waterschapsomslag opgelegd. Deze belasting komt ten goede aan de zorg voor de waterkwantiteit en de zorg voor de waterkeringen. De WOZ-waarde van het onroerende goed dient als uitgangspunt voor de berekening van de hoogte van de aanslag. Dit geldt ook voor glastuinbouwbedrijven. Voor grond waar niet op gebouwd is, is het aantal hectare uitgangspunt.
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/overhdsr/belastingen/
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-8c597360-46af-4837-97eb-ec9e64a35c5c
Statusconcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterschapsomslagBron van
waterschapsomslagGerelateerd
waterschapsomslagLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg