inlaten


Eigenschappen

Label (nl)inlaten
Definitie (nl)het laten instromen van water in een gebied. De bedoeling is meestal om de waterstand in een gebied op peil te houden, de waterkwaliteit te verbeteren of de waterstand aan te passen aan gewenste productieomstandigheden.
In AquoNee
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
inlatenBron van
inlatenLid van collectie
inlatenVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg