gebiedscollectief


Eigenschappen

Label (nl)gebiedscollectief
Definitie (nl)een collectief van agrarische grondeigenaren, dat gezamenlijk in een gebied afspraken maakt over het beheer van natuur, landschap en water en dat beheer ook samen uitvoert.
In AquoNee
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gebiedscollectiefBron van
gebiedscollectiefVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg