NEN-EN-ISO 14688-2

Eigenschappen

Label (nl)NEN-EN-ISO 14688-2
Definitie (nl)NEN-EN-ISO 14688-2:2019+NEN 8991:2020 nl - Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - Deel 2: Grondslagen voor een classificatie
Toelichting (nl)Dit document stelt de basisprincipes vast voor de classificatie van de materiaaleigenschappen die het meest worden gebruikt voor grond voor ontwerpdoeleinden. Deze norm is bedoeld om samen te worden gelezen met ISO 14688-1, die regels geeft voor de identificatie en de beschrijving van grond. De van belang zijnde kenmerken zouden kunnen verschillen en daarom kunnen voor specifieke projecten of materialen meer gedetailleerde onderverdelingen van de beschrijvende en classificerende termen van toepasselijk zijn. Als gevolg van verschillen in lokale geologische omstandigheden wordt gebruikgemaakt van werkwijzen die de relevante classificatiecriteria aanscherpen.
Exacte overeenkomsthttps://www.nen.nl/nen-en-iso-14688-2-2019-nen-8991-2020-nl-273897

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Id-e8386837-3d06-26c6-9dc5-8bc85eb77bd3Is bron voor