oppervlaktewaterlichaam


Eigenschappen

Label (nl)oppervlaktewaterlichaam
Definitie (nl)het samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, en de bijbehorende bodem en oevers, alsmede flora en fauna.
Toelichting (nl)de definitie van oppervlaktewaterlichaam is door middel van de Invoeringswet Waterwet in de Waterwet opgenomen. De aanvankelijke definitie is daarmee aangepast. Naast de waterbodem en oevers, maken ook op de grond van de Waterwet uitdrukkelijk aangewezen drogere oevergebieden onderdeel uit van een oppervlaktewaterlichaam.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttp://wetgeving.omgevingswet.overheid.nl/wetgeving/id/concept/Oppervlaktewaterlichaam
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldKeur 2020,Legger oppervlaktewateren 2020: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
oppervlaktewaterlichaamBron van
oppervlaktewaterlichaamIs bron voor
oppervlaktewaterlichaamLid van collectie
oppervlaktewaterlichaamVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg

N.B. Aquo hanteert dezelfde definitie maar de hogere wetgeving is hier leidend.