legger

Versie door FunctioneelBeheerder01 (overleg | bijdragen) op 2 mrt 2023 om 14:45 (Tekst vervangen - "HDSR begrippen" door "Id-1a86f56e-73a7-df8f-2075-b7732b6a8eac")


Eigenschappen

Label (nl)legger
Definitie (nl)een openbaar register van de beheerder als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en/of artikel 78 van de Waterschapswet, inclusief leggerkaart, waarin onderhoudsplicht en de vereiste onderhoudstoestand (profiel) van waterstaatswerken staan aangegeven, alsmede de beschermingszones.
Publieksvriendelijke toelichtingverzameling kaarten waarin voor elke watergang, kade en dijk is vastgelegd wie er onderhoudsplichtig is: het waterschap of bijvoorbeeld een particulier? En wat de afmetingen moeten zijn.
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/regelen/vergunning-subsidies/regelgeving/actuele-keur-leggers/
HDSR digitale kaarthttps://experience.arcgis.com/experience/36136fad9d1049db830b2661dd074bcb/ (legger watergangen)
https://experience.arcgis.com/experience/934142986d1d413b8c857a202ca95fa4/ (legger primaire waterkeringen)
https://experience.arcgis.com/experience/41b56e4ccc9c4cb48a64b2da21d30cdd/ (legger regionale waterkeringen)
In AquoJa
Bijna overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-cdde696e-2dec-4e39-b4d5-5cd12bd8d21a
Statusvastgesteld
Video van
Zo werkt de legger
Bron: waterschap de Dommel
De legger van de Stichtse Rijnlanden

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
leggerBron van
leggerIs bron voor
leggerLid van collectie
leggerVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
leggerprofiel (Begrip)Brederlegger
profielenlegger (Begrip)Brederlegger
keur (Begrip)Gerelateerdlegger
Rdf.jpg

NB: dit begrip is ook opgenomen in de Omgevingswet. Alleen is het daar anders gedefinieerd: "Legger als bedoeld in artikel 2.39" [van de Omgevingswet]