WSV-HDSR-begrip

Versie door FunctioneelBeheerder01 (overleg | bijdragen) op 25 nov 2022 om 17:18
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Tabel met gekoppelde HDSR-begrippen uit de Waterschapsverordening

Eigenschappen

Label (nl)WSV-HDSR-begrip
Toelichting (nl)De Waterschapsverordening (WSV) gebruikt de definities van bepaalde begrippen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in Rijksbegrippen en HDSR-begrippen. Rijksbegrippen zijn landelijk vastgesteld in hogere wetgeving. HDSR-begrippen worden vastgesteld door het AB tegelijkertijd met de WSV waarvan het een bijlage vormt.

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
GHG (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
GLG (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
HAS-kast (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
KRW-oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN 6600-1 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN 6646 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN 6966 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN 12566-1 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN 13284-1 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN 872 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN-ISO 10301 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN-ISO 11732 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN-ISO 11885 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN-ISO 12846 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN-ISO 13395 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN-ISO 14688-1 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN-ISO 14688-2 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN-ISO 15587-1 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN-ISO 15587-2 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN-ISO 15680 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN-ISO 15681-1 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN-ISO 15681-2 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN-ISO 15682 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN-ISO 17294-2 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN-ISO 17852 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN-ISO 17993 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN-ISO 5667-3 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN-ISO 5815-1 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN-ISO 5815-2 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN-ISO 6878 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-EN-ISO 9377-2 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-ISO 15705 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-ISO 15923-1 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
NEN-ISO 5663 (NEN-norm)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
aangewezen oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
beheersmaatregel (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
belanghebbende (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
bemaling (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
beschermingszone (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
beschoeiing (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
binnenberm (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
binnendijks (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
binnensloot (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
binnentalud (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
boogboring met bentoniet (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
boorstaat (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
damwand (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
deklaag (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
dijklichaam (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
doorstroomprofiel (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
droge sloot (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
dwarshaven (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
dämmer (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
eerste vaste zandlaag (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
eerste watervoerend pakket (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
erosiebestendige bekleding (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
fauna-uitstapplaats (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
flauwe oever (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
funderingscunet (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
fysisch-chemische waterkwaliteit (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
gebouw (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
gesloten dijkperiode (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
gestuurde boring (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
gewoon onderhoud (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
geïsoleerde watergang (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
grondwatergevoelig natuurgebied (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
hoogwatervoorziening (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
houtgewas (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
inerte goederen (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
inkassing (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
insteek (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
insteekhaven (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
interceptiebemaling (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
inundatie (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
inwonerequivalent (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
kanosteiger (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
kerende hoogte (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
kernzone (van een watergang) (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
kleiwinput (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
kritische punt van een bouwput (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
kruin (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
kunstwerk (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
kwel (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
kwetsbaar gebied (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
kwetsbare bebouwing (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
langshaven (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
leggerprofiel (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
maaiveld (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
maalstop (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
natuurvriendelijke oever (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
onderbemaling (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
onderhoudslegger (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
onderhoudspad (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
onderhoudsroute (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
onderhoudsvaarwater (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
onderwaterdrainage (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
onttrekkingsfilter (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
opbarsten (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
open bemaling (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
opmaling (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
oppervlaktewater (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
opstuwing (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
overige waterkering (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
peilafwijking (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
peilbeheer (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
peilbesluit (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
peilregelend kunstwerk (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
peilscheidend kunstwerk (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
piping (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
plasberm (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
polderpeil (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
primaire watergang (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
profiel van vrije ruimte (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
profielenlegger (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
protocol 2001 (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
protocol 2101 (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
regionale waterkering (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
rijksdriehoeksstelsel (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
scheidende laag (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
schermbemaling (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
schutkoker (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
secundaire watergang (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
sediment (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
septic tank (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
sleufbemaling (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
slootwaaier (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
steiger (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
stijghoogte (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
straatpot (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
talud (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
tertiaire watergang (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
terugbrengen van water in de bodem (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
verbindingsduiker (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
verdroging (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
verharde kruin (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
verheelde waterkering (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
verlanden (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
verlanding (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
vernatting (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
vigerend beleid (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
warmtevracht (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
waterbeheerder (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
waterbezwaar (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
waterbezwaarlijkheid (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
watergang (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
waterkerend vermogen (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
waterkerende constructie (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
waterkering (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
waterlijn (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
waterspiegel (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
watervoerend pakket (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
wegzijging (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
windsingel (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
zandbed (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
zandwinput (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
zomerkade (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50
zone waterstaatswerk (Begrip)Is bron voorId-1b389274-d916-486d-b333-9c394e4d5e50