civiele techniek

Versie door FunctioneelBeheerder01 (overleg | bijdragen) op 19 apr 2022 om 14:03
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Eigenschappen

Label (nl)civiele techniek

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
civiele techniekBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanvoeren (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
af-/aanvoergebied (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
afmeervoorziening (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
aquaduct (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
baggeren (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
beschoeiing (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
binnenberm (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
binnendijks (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
binnentalud (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
boezemkade (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
boogboring (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
boogboring met bentoniet (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
bouwput (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
bronbemaling (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
brug (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
buitentalud (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
dam (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
dam met duiker (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
dijkbewaking (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
dijklichaam (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
drainage (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
duiker (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
dwarshaven (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
erosiebestendige bekleding (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
fauna-uitstapplaats (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
funderingscunet (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
gemaal (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
gestuurde boring (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
golfklap (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
golfoploop (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
golfoverslag (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
grondwaterstand (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
hevel (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
inkassing (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
inlaat (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
inlaatduiker (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
inlaten (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
inundatie (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
kamervispassage (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
kerende hoogte (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
kleiwinput (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
kritische punt van een bouwput (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
kunstwerk (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
kwel (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
kweldam (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
langshaven (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
ligplaats (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
maaiveld (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
niet-waterkerend object (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
oeverbescherming (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
opbarsten (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
open bemaling (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
overgedimensioneerde waterkering (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
overlopen (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
peilbuis (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
plasberm (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
polderpeil (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
primaire waterkering (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
profiel van vrije ruimte (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
regionale waterkering (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
schouw (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
sediment (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
sifon (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
sluis (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
spindelafsluiting (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
stuw (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
taatskuip (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
talud (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
uitlogend materiaal (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
uitstroomvoorziening (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
vaarwater (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
vaarweg (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
veen (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
vispassage (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
watergang (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
waterkerende constructie (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
waterkering (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
zandbed (Begrip)Lid van collectieciviele techniek
zandwinput (Begrip)Lid van collectieciviele techniek