baggerspecie


Eigenschappen

Label (nl)baggerspecie
Definitie (nl)het slib dat vrijkomt bij het baggeren van een watergang.
In AquoNee
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
baggerspecieBron van
baggerspecieVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg