waterbank


Eigenschappen

Label (nl)waterbank
Definitie (nl)een boekhouding waarin de hoeveelheid gedempt en gegraven oppervlaktewater en de compensatie voor de toename van het versneld afvoeren van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak wordt bijgehouden, met het doel om te zorgen dat de compensatie wordt bijgehouden en op termijn wordt uitgevoerd.
In AquoNee
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterbankBron van
waterbankVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg