Kaderrichtlijn Water


Eigenschappen

Label (nl)Kaderrichtlijn Water
Definitie (nl)een door de EU (Richtlijn 2000/60/EG) dd 23 okt. 2000 vastgestelde richtlijn.
Toelichting (nl)de officiële wettekst van de Kaderrichtlijn Water.
Synoniem (nl)europese kaderrichtlijn water
AfkortingKRW
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-d7b2fa85-78d2-4512-bbdb-583b8dad9297
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldBeleidsnota peilbeheer 2019: europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat kwaliteit en ecologie van het oppervlakte- en grondwater in de nabije toekomst op orde is. De maatregelen die genomen moeten worden, zijn samengebracht in het stroomgebiedbeheerplan voor de Rijn 2016-2021.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Kaderrichtlijn WaterBron van
Kaderrichtlijn WaterLid van collectie
Kaderrichtlijn WaterVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Natura 2000 (Begrip)GerelateerdKaderrichtlijn Water


Rdf.jpg