Wabo


Eigenschappen

Label (nl)Wabo
Definitie (nl)Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Toelichting (nl)in deze wet (de Wabo) worden de toestemmingen samengevoegd die nodig zijn als een burger of een bedrijf op een bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken. Het moet daarbij gaan om plaatsgebonden activiteiten die op een of andere manier van invloed zijn op de fysieke leefomgeving.
Synoniem (nl)Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-8639dc4c-9bc3-4d16-b768-ffe58f2ff1c8
Statusconcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
WaboBron van
WaboLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg