baggerdepot


Eigenschappen

Label (nl)baggerdepot
Definitie (nl)een bewaarplaats waar vrijgekomen bagger tijdelijk of langdurig kan worden opgeslagen.
Publieksvriendelijke toelichtingbewaarplaats waar vrijgekomen bagger tijdelijk of langdurig kan worden opgeslagen.
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/werk/abc/onderhoud-waterschap/baggeren-0/
In AquoNee
Statusconcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
baggerdepotIs bron voor
baggerdepotLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg