wateropgave wateroverlast


Eigenschappen

Label (nl)wateropgave wateroverlast
Definitie (nl)de maatregelen die nodig zijn om het watersysteem op orde te brengen voor wateroverlast, dat wil zeggen overlast als gevolg van hevige neerslag en/of onvoldoende ontwatering.
Toelichting (nl)hier worden dus geen overstromingen als gevolg van een dijkdoorbraak mee bedoeld. Het Programma Omgaan met Wateroverlast is belast met de uitvoering hiervan.
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/werk/omgaan-wateroverlast/
In AquoNee
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wateropgave wateroverlastBreder
wateropgave wateroverlastBron van
wateropgave wateroverlastGerelateerd
wateropgave wateroverlastLid van collectie
wateropgave wateroverlastVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg