waterpraatkaart


Eigenschappen

Label (nl)waterpraatkaart
Definitie (nl)een door het waterschap vastgestelde kaart die aangeeft waar vanuit water en klimaat kansen en beperkingen liggen.
Toelichting (nl)de kaart geeft bijvoorbeeld aan waar zoekgebieden voor waterberging zijn. De waterpraatkaart bestaat uit een overzichtskaart en drie deelkaarten voor (1) het veenweidegebied, (2) stedelijk middengebied en (3) Kromme Rijngebied & Utrechtse Heuvelrug. De kaart is op 7 maart 2023 vastgesteld door het college.
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/werk/info-op-maat/gemeenten/omgevingswet/waterpraatkaart/
In AquoNee
Statusvastgesteld
Afbeelding vanDe waterpraatkaart zoals die op 7 maart 2023 door het waterschap is vastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterpraatkaartLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg