natuurvriendelijk onderhoud


Eigenschappen

Label (nl)natuurvriendelijk onderhoud
Definitie (nl)onderhoud waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezige flora en fauna.
Toelichting (nl)zitten er bijvoorbeeld veel padden in het water, dan wordt niet in een keer al het riet weggehaald, maar blijft er altijd wat riet staan, zodat de padden hun schuilplek voor vogels behouden.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-e527e530-4380-451e-aa04-4c393232423d
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldLegger oppervlaktewateren 2020: het realiseren en/of in stand houden van de streefbeelden ten aanzien van de ecologie en de fysisch-chemische waterkwaliteit.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
natuurvriendelijk onderhoudBron van
natuurvriendelijk onderhoudVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg